Φιλολογικά

ΣΤΟΧΟΙ

 • Καλλιέργεια του Λόγου
 • Διδασκαλία μητρικής γλώσσας υψηλού επιπέδου
 • Γνώση των εργαλείων μάθησης
 • Εμβάθυνση στην μαγεία της σύγχρονης και αρχαίας λογοτεχνίας
 • Σύνδεση με τα υπόλοιπα μαθήματα
 • Συνειδητοποίηση πολιτισμικής ταυτότητας

 

Αρχαία ελληνικά

 

 • Έμφαση στα «εργαλεία» μάθησης, δηλαδή τη γραμματική και το συντακτικό
 • Βαρύτητα στο λεξιλόγιο, ώστε να γίνει αντιληπτή η αδιαίρετη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας
 • Υλικό προετοιμασίας υψηλού επιπέδου για την ταχύτερη εμπέδωση των όσων διδάσκονται
 • Ανάλυση των ηθών και του τρόπου ζωής των αρχαίων Ελλήνων
 • Εννοιολογική προσέγγιση των κειμένων
 • Παράλληλα κείμενα
 • Παράλληλες δράσεις (επισκέψεις σε μουσεία, σύγχρονες εφαρμογές των όσων επινοήθηκαν από τους αρχαίους Έλληνες)

Αρχαία από μετάφραση

 • Κατανόηση του κειμένου
 • Γνώση των τεχνικών συγγραφής και έκφρασης του κάθε συγγραφέα
 • Ανάλυση των συνηθειών των ανθρώπων στην ομηρική και στην μυκηναϊκή εποχή
 • Ηθογραφική προσέγγιση των ηρώων
 • Σύγχρονο εποπτικό υλικό – DVD, χρήση Η/Υ
 • Ομαδικές εργασίες

Νεοελληνική Γλώσσα

 • Δημιουργική καλλιέργεια του γραπτού λόγου
 • Έμφαση σε τεχνικές παραγωγής λόγου (δομή – λεξιλόγιο – σύνταξη – έκφραση)
 • Αναλυτική προετοιμασία για την Έκθεση με εκτενή σχεδιαγράμματα
 • Συμμετοχή σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

 • Παρουσίαση της βιογραφίας των συγγραφέων
 • Αναλυτική προσέγγιση των κειμένων
 • Προσέγγιση του τρόπου γραφής του κάθε συγγραφέα
 • Προσπέλαση κειμένων διαφορετικών εποχών
 • Ηθογραφικές αναλύσεις
 • Σύνδεση του μαθήματος με τα υπόλοιπα αντικείμενα

Ιστορία
Σύνδεση Ιστορικού παρελθόντος – παρόντος – μέλλοντος

 

 • Μετάδοση ιστορικής συνείδησης
 • Αναλυτική παρουσίαση των περιόδων και των υπό εξέταση γεγονότων
 • Εποπτικά μέσα – χάρτες, ντοκιμαντέρ, φωτογραφίες, χρονολογικοί πίνακες
 • Προσέγγιση της Ιστορίας μέσα από το πρίσμα της ελληνικής παράδοσης και συνέχειας.
 • Σύνδεση των ιστορικών γεγονότων με τα αποτελέσματά τους
 • Ομαδικές εργασίες
 • Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους