Υλοποίηση ερευνητικών εργασιών (project) μαθητών των τάξεων Α και Β Λυκείου

Project_B_Likeiou

A_Likeiou_project(1)

A_Likeiou_project(2)