Τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Βόλου «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» συγχαίρουν

Τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Βόλου «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» συγχαίρουν θερμά
τον μαθητή της Γ’ τάξης Γυμνασίου, ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του
Κωνσταντίνου και της Αφροδίτη , για την επιτυχία του και την
απόκτηση του πτυχίου αγγλικών Michigan Proficiency (ECPE).