Τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Βόλου «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» συγχαίρουν

Τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Βόλου «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» συγχαίρουν θερμά
τον μαθητή της A’ τάξης Γυμνασίου, Μανώλη Όθωνα του Αντωνίου
και της Ελεάννας, για την επιτυχία του στην Β΄ και τελευταία φάση του
Μαθηματικού Διαγωνισμού «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», υπό την διοργάνωση της
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.