Συνεχίζεται με ιδιαίτερη επιτυχία το αποκλειστικό πρόγραμμα του σχολείου μας «Εισαγωγή στα Αρχαία Ελληνικά για παιδιά»

23-5-2013_ArxaiaEllinika