Συνεχίζεται με ιδιαίτερη επιτυχία το αποκλειστικό πρόγραμμα του σχολείου μας “Εισαγωγή στα Αρχαία Ελληνικά για παιδιά”

23-5-2013_ArxaiaEllinika