ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Βόλου «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» συγχαίρουν θερμά τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου του Σχολείου για τη συμμετοχή και την επιτυχία τους στις Ξενόγλωσσες εξετάσεις αγγλικών των Πανεπιστημίων Cambridge και Michigan και γαλλικών των πανεπιστημίων DELF, SORBONNE και ΚΠΓ περιόδου Μαΐου   με την αρωγή του Σχολείου και των εκπαιδευτικών Αγγλικής και Γαλλικής του «ΠΡΟΜΗΘΕΑ».

 

Επιτυχόντες Αγγλικών Πτυχίων

 

 • Μουστρούφης Δημήτριος του Αργύρη, (ECPE) Michigan C2, Β΄ Γυμνασίου
 • Κωστανάσιος Αθανάσιος του Ανδρέα, (ECCE) Michigan B2, Γ΄ Γυμνασίου
 • Μαντζιάρη Αμαλία του Δήμου, (ECCE) Michigan B2, Α΄ Λυκείου
 • Ηλίας Απόστολος του Χρήστου, (PET) Cambridge B1, Α΄ Γυμνασίου
 • Μαραγιάννης Δημήτριος του Δημητρίου, (TOEIC) Michigan B2, Γ΄ Λυκείου
 • Τζοάννος Ραφαήλ του Σωτηρίου, (KET) Cambridge A2, Β΄ Γυμνασίου
 • Γιαννούλη Γιοβάννα του Γεωργίου, (KET) Cambridge A2, Α΄ Γυμνασίου
 • Καρακίτσος Αναστάσιος του Στέργιου, (KET) Cambridge A2, Α΄ Γυμνασίου
 • Κυρίτσης Δημήτριος του Θωμά, (KET) Cambridge A2, Α΄ Γυμνασίου

 

 

Επιτυχόντες Γαλλικών Πτυχίων

 

 • Τσιούκας Χριστόφορος του Απόστολου, (ΚΠΓ, DELF, SORBONNE) B2, Β΄ Γυμνασίου
 • Κραβαρίτη Φωτεινή-Μαγδαληνή του Δημητρίου, (SORBONNE) B2, Α΄ Λυκείου
 • Ευτυχιάδης Ευστράτιος του Αλεξάνδρου, (ΚΠΓ, DELF) B1, Α΄ Γυμνασίου
 • Διακομής Θεόδωρος του Νικολάου, (ΚΠΓ) Β1, Α΄ Γυμνασίου
 • Καραμπόσικος Σοφοκλής του Ιορδάνη, (ΚΠΓ) Α1, Β΄ Γυμνασίου
 • Σώκετ Κωνσταντίνος του Ιωάννη, (ΚΠΓ) Α1, Β΄ Γυμνασίου