ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Βόλου «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Ο.Ε.» συγχαίρουν θερμά
τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου (κατ’ αλφαβητική σειρά ανά τάξη):

 Αποστολάκη Νικόλαο του Δημητρίου ( Delf A2- Γ΄ Γυμνασίου)
 Μορφωνιό Παναγιώτη – Πάρι του Δημητρίου (Dalf C2– Β΄
Λυκείου)

για την υψηλή τους απόδοση και απόκτηση πτυχίων Γαλλικών στις εξετάσεις
Ιουνίου 2020, υπό την αρωγή και την καθοδήγηση των καθηγητών του
σχολείου.

Αναμένονται και τα αποτελέσματα του Sorbonne τον Σεπτέμβριο.