Συγχαίρουμε τους μαθητές μας για τις επιτυχίες τους σε μαθηματικούς διαγωνισμούς και απόκτηση ξενόγλωσσων πτυχίων

1.Congratulations for Eykleidh

2.21-1-2014 Congratulations Lazou Kwnstantina