Σεμινάρια Αρχαίων Ελληνικών και Ετυμολογίας

Στον χώρο των Εκπαιδευτηρίων «Προμηθέας» επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 156 στη Νέα Ιωνία ξεκινούν από την Πέμπτη 21 Ιουνίου ώρα 12:00-14:00, δεκαήμερο σεμινάριο εισαγωγής στην Ετυμολογία και στα Αρχαία Ελληνικά.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μαθητές τελευταίων τάξεων Δημοτικού και πρώτων τάξεων Γυμνασίου, η δε συμμετοχή είναι ελεύθερη για ενδιαφερόμενα παιδιά των αντίστοιχων ηλικιών.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Τα Εκπαιδευτήρια «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» εκτιμώντας την αδιαμφισβήτητη δυναμική της Αρχαίας Ελληνικής στη διαμόρφωση πλούσιου λεξιλογίου, ανάπτυξης κριτικού πνεύματος και ικανότητος ανάλυσης – σύνθεσης, έχουν ήδη διαγράψει μία εξαετή πορεία στην Εισαγωγή στα Αρχαία Ελληνικά με χρήση διαδραστικών μέσων και βιωματικών εργαστηρίων.

Με όχημα την παιγνιώδη μάθηση, κάθε ημέρα του σεμιναρίου προσεγγίζεται μία θεμελιώδης έννοια η ενότητα που άπτεται των βασικών τομέων της ζωής στην Αρχαία Ελλάδα με έμφαση στην κλασική εποχή. Ενδεικτικά αναφέρουμε ενότητες που αφορούν στην Οικογένεια και την δομή της, την Διατροφή και την Άθληση, την Μουσική, το Θέατρο, τις Τέχνες και Επιστήμες, τη Ναυτιλία, τα βασικά Επαγγέλματα, την Εκπαίδευση.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Στόχος των βιωματικών εργαστηρίων είναι: να αισθανθούν τα παιδιά τη συνεχή και αδιάρρηκτη διαδρομή της ελληνικής γλώσσας. Να εμπεδώσουν βασικές έννοιες και λέξεις, που επιζούν και στη νέα ελληνική μέσω κυρίως της σύνθεσης και παραγωγής. Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους παίζοντας και μαθαίνοντας.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ομαλή επαφή σε ένα βασικό άξονα μάθησης και παιδείας και διευκολύνεται η προσαρμογή στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ήδη οι νέοι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου του σχολείου, έχουν έλθει σε μία πρώτη επαφή με τους χώρους του σχολείου και το νέο αντικείμενο που θα διδάσκονται στο Γυμνάσιο: τα Αρχαία Ελληνικά. Η ανταπόκριση των παιδιών είναι ενθαρρυντικότατη, καταρρίπτοντας τον μύθο ότι τα αρχαία ελληνικά είναι δύσκολα. Οι μαθητές με ενδεδειγμένους τρόπους εισαγωγής στην αρχαία ελληνική γραμματεία, ιστορία αλλά και καθημερινή ζωή, αποδαιμονοποιούν τα αρχαία ελληνικά και αισθάνονται ότι απλά είναι η ‘ μητέρα’ της γλώσσας που χρησιμοποιούν σήμερα.

Τα αποτελέσματα των βιωματικών εργαστηρίων – καλλιτεχνικής κυρίως φύσης, σχέδιο, ζωγραφική, κεραμική, φωτογραφία, γραπτές εντυπώσεις-συλλέγονται για να ενταχθούν σε έντυπη  και ηλεκτρονική μορφή, στην εφημερίδα και στο βιβλίο δράσεων των παιδιών του σχολείου.