Προσφορά αγάπης στο Γηροκομείο Βόλου (Τετάρτη 9 Απριλίου 2014)