Πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Δημητριάδας και στον Αρχαιολογικό Χώρο Αγχιάλου, στα πλαίσια Σχολικού Πολιτιστικού Προγράμματος για την Τοπική Ιστορία (7-3-2013)