Παράδοση αριστείων – βραβείων

Στις 24 Οκτωβρίου στο χώρο του σχολείου σε μια ζεστή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η βράβευση των αρίστων μαθητών κάθε τάξης.  Συγχαρητήρια στις άριστες νεαρές και στους άριστους νεαρούς του σχολείου μας.