Νέες διακρίσεις μαθητών του “ΠΡΟΜΗΘΕΑ”

Τα παιδιά του “ΠΡΟΜΗΘΕΑ” συνεχίσουν να αποσπούν σημαντικές διακρίσεις σε μαθητικούς διαγωνισμούς.