Νέες διακρίσεις μαθητών του «ΠΡΟΜΗΘΕΑ»

Τα παιδιά του «ΠΡΟΜΗΘΕΑ» συνεχίσουν να αποσπούν σημαντικές διακρίσεις σε μαθητικούς διαγωνισμούς.