Κατάθεση στεφάνων για τους πεσόντες ήρωες του 1940