Θρησκευτικά

Κοινός στόχος για όλες τις τάξεις : Η Πίστη των μαθητών

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  • α) Σχολικό βιβλίο.
  • β) Ομαδικές Εργασίες
  • γ) Βυζαντινή Αγιογραφία
  • δ) Βυζαντινή Μουσική
  • ε) Προβολή Ταινιών
  • στ) Επισκέψεις σε Εκκλησιαστικούς Χώρους
  • ζ) Εκκλησιαστικό Βίωμα ( δηλ. η συμμετοχή μας στα μυστήρια της Αγίας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας )