Θετικές Επιστήμες

Μία Διαφορετική προσέγγιση στα εκπαιδευτήρια «Προμηθέας»

 

 • Οι θετικές επιστήμες αποτελούν τη βάση όλης της σύγχρονης τεχνολογίας. Τα επιτεύγματα του τεχνολογικού μας πολιτισμού οφείλονται στην ανάπτυξη της Φυσικής, της Χημείας, των Μαθηματικών και της Πληροφορικής.

Ειδικότερα, κέρδη του μαθητή από την ενασχόλησή του με τις θετικές επιστήμες είναι :

 

 • Μεθοδική σκέψη
 • Ενίσχυση Οξυδέρκειας
 • Διεύρυνση και καλλιέργεια της φαντασίας
 • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
 • Ενεργοποίηση της περιέργειας
 • Τετράγωνη Λογική – Πρακτική σκέψη
 • Αυτοπειθαρχία και αυτοέλεγχος

Στόχοι του σχολείου μας:

 

 • Ουσιαστική-διαθεματική παρουσίαση του μαθήματος με κέντρο τον μαθητή για την κατανόηση γνωστικού αντικειμένου
 • Αποβολή του άγχους και αποδαιμονοποίηση μέσω της απλούστευσης των εννοιών
 • Σύνδεση πραγματικότητας – θεωρίας
 • Ενεργή συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα
 • Αγάπη για το μάθημα και ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών
 • Ο μαθητής μαθαίνει να μαθαίνει και όχι μόνο να αποκτά στείρα γνώση
 • Ολοκλήρωση της μελέτης εντός του σχολείου με στόχο την αποφόρτιση των μαθητών
 • Φροντιστηριακή ενίσχυση των μαθητών ώστε να καλύπτονται κάθε ανάγκη του κάθε μαθητή
 • Σύνδεση της Ελληνικής Παράδοσης με τις επιστήμες (π.χ. Πυθαγόρας, Αρχιμήδης, Διόφαντος, Θαλής, Αριστοτέλης)

Thetikes

 

 • Παράλληλα οι μαθητές συμμετέχουν σε προ-διαγωνίσματα και διαγωνίσματα για την εξοικείωσή τους με την διαδικασία της εξέτασης.
 • To Λάθος είναι για εμάς κίνητρο μάθησης!!!

 

Τα υποστηρικτικά εργαλεία διδασκαλίας του “Προμηθέα”

 

 • Το σχολικό βιβλίο αποτελεί αφετηρία και γόνιμο έδαφος της διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου
 • Τα ολοκληρωμένα και επιλεκτικά φυλλάδια που διανέμονται δωρεάν στους μαθητές μας αποτελούν επιπλέον πηγή ερεθισμάτων σε ένα ευρύτερο πεδίο με σκοπό την περεταίρω βελτίωση
 • Η άρτια και πλούσια βιβλιοθήκη μας
 • Τα εξοπλισμένα και ολοκληρωμένα εργαστήρια πληροφορικής και φυσικών επιστημών
 • Η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ), βιντεοπροβολέα υψηλής ανάλυσης (projector) και ειδικών εγκεκριμένων λογισμικών (software programs) από το Υπουργείο Παιδείας

Παράπλευρη μάθηση στον «Προμηθέα»

 • Ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε τα παιδιά να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς (Για παράδειγμα στους διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, σε διαγωνισμούς Αστρονομίας και Αστροφυσικής και στο διαγωνισμό Καγκουρό)
 • Προτρέπουμε τους μαθητές μας να συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπως ομάδες αστρονομίας, σκάκι, επιτραπέζια παιχνίδια γνώσεων.
 • Διοργανώνουμε εκπαιδευτικές επισκέψεις (Για παράδειγμα Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Πλανητάριο, Νόησις)
 • Συμμετέχουμε σε Εγκεκριμένα Παιδαγωγικά προγράμματα (Για παράδειγμα Περιβαλλοντολογικά προγράμματα, Σεμινάρια Ασφάλειας στο διαδίκτυο)