Ημερίδα από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Προμηθέας»

Τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Προμηθέας» διοργανώνουν στο χώρο των Εκπαιδευτηρίων Ημερίδα – Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου την Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00 μ.μ.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αξιολογηθεί με τον υψηλότερο δείκτη «πέντε αστέρια» στους τομείς της διδασκαλίας, των εγκαταστάσεων/ υποδομών της κοινωνικής ευθύνης, της διεθνοποίησης και της προσβασιμότητας/ Στήριξης των φοιτητών. Τεράστια επιτυχία θεωρείται η διάκριση που έλαβε το Πανεπιστήμιο στον τομέα της Απασχολησιμότητας αποφοίτων, λόγω της σύνδεσης των προγραμμάτων σπουδών του με την αγορά εργασίας. Εξάλλου αποτελεί την κορυφαία επιλογή για χιλιάδες νέους από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη καθώς δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις μιας πολυδιάστατης εκπαίδευσης και μιας ολοκληρωμένης παιδείας. Προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα πτυχιακού (Bachelor Degree), Μεταπτυχιακού (Master Degree) και Διδακτορικού (Ph.D.) επιπέδου.

Στην ημερίδα – ενημέρωση θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση του προγράμματος Σπουδών που αφορά τις Ιατρικές Σχολές, το μοναδικό πρόγραμμα Οδοντιατρικής αλλά και αναλυτική παρουσίαση του γενικού προγράμματος Σπουδών για Επιστήμες Υγείας, Φαρμακευτική, Νομική, Διοίκηση Επιχειρήσεων – Οικονομικά, Λογιστικά, Πολυτεχνικές Σχολές, Πληροφορική, Επιστήμες Αγωγής, Αγγλική Φιλολογία κ.α.

Ας σημειωθεί ότι η ημερίδα αφορά και τους ενήλικες, αφού στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν πολλά εξ αποστάσεως προγράμματα  τόσο προπτυχιακά  όσο και μεταπτυχιακά.

Της ενημέρωσης προΐσταται ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Σπουδών, καθηγητής κ. Μακρής και η κ. Νταγιούκλα, MBA.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα δοθεί έντυπο ενημερωτικό υλικό. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.