Εθνική γιορτή του Σχολείου μας, με αφιέρωμα στον εθνικό ποιητή Διονύσιο Σολωμό και παρουσίαση εθνικών χορών της χορευτικής ομάδας του Σχολείου, υπό τη διδασκαλία του κ. Γαλανάκη (22-3-2013)