Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικου Bazaar σε συνεργασία με τη «ΦΛΟΓΑ» (Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια)(10-12-2012)