Διακριθέντες στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό «Ο Ευκλείδης”