Δημοσιεύσεις (3)

Και τα αφιερώματα και συγχαρητήρια  του τοπικού τύπου προς το σχολείο μας συνεχίζονται…  Καινούριες επιτυχίες…