Δημοσιεύσεις

Ο τοπικός τύπος δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εκδηλώσεις του “Προμηθέα” με συνεχή δημοσιεύματα και αφιερώματα