Δημοσιεύσεις

Ο τοπικός τύπος δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εκδηλώσεις του «Προμηθέα» με συνεχή δημοσιεύματα και αφιερώματα