Συμμετοχή στην εκδήλωση για τα Χριστούγεννα του Δήμου Βόλου στο Πνευματικό Κέντρο και Βράβευση των μαθητών μας για την κοινωνική τους προσφορά και την καλλιτεχνική τους δράση (17-12-2012)