Αναζήτηση νέων φωνών για τη χορωδία του Προμηθέα

Η κ. Έρρικα Πατρικίου επεκτείνει τις δραστηριότητες της Χορωδίας του «Προμηθέα» και αναζητά νέες φωνές ανάμεσα σε μαθητές από τη Δ’ Τάξη Δημοτικού μέχρι Γ’ Τάξης Λυκείου. Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά άτομα του φιλικού – συγγενικού περιβάλλοντος. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη άνευ οικονομικού αντιτίμου.