“Αθήνα, μια πόλη Μαγική”. Πραγματοποίηση τριήμερης εκδρομής στην Αθήνα από 26 ως 28 Ιανουαρίου 2014

Athina_2014