Έναρξη σχολικού έτους 2013-2014

prom_2013-14

Το νέο σχολικό έτος ξεκίνησε στα Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Βόλου “Προμηθέας”. Για το έτος 2013 – 2014 λειτουργούν όλες οι τάξεις – κατευθύνσεις Γενικού Λυκείου

με ενδοσχολική στήριξη.