Άρθρο της Δρ. Χριστίνας Μορφωνιού με θέμα τον Γεώργιο Καραϊσκάκη

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»