Άρθρο της Δρ. Χριστίνας Μορφωνιού με θέμα τη συμβολή Ελλήνων λογίων στην Αναγέννηση

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ”.